Debat1el Flash 3: La consciència d’entendre l’espai

  1. Jordi Serra Franch says:

    Bona nit, Paula.

    La foto del restaurant és molt bona. Mostra un espai petit, però amb molt poca profunditat es marquen unes línies de fuga claríssimes gràcies a les taules. A més, les ombres que projecten a terra, tant les taules com les cadires, remarquen aquestes fugues i la il·lusió de profunditat.